સુસ્વાગતમ્


સુજ્ઞ સંચાલક મિત્રો,

“ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ સુરતની વેબસાઇટ પર લોગ ઇન થવા બદલ આનંદસહ આપનું સ્વાગત કરૂં છું. મંડળની વેબ સાઇટના માધ્યમથી આપને મંડળની શૈક્ષણિક - સહશૈક્ષણિક અને રચનાત્મક સામાજિક પ્રવૃત્તિઓનું આદાન-પ્રદાન કરવા આમંત્રિત કરૂં છું. આપ સૌ આ ઇ - ટે્કનોલોજીનો ઉપયોગ કરી મંડળની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવામાં સહભાગી થશો એવી અપેક્ષા સહ...

શુભમ્ અસ્તુ..... ધન્યવાદ
સવજીભાઇ હુણ-મંત્રીશ્રી
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ, સુરત.

 
 
Visitors Since 10-Sep-2011 : 304547